M0HAO    14225.0 LU5FC                     2040z 2021-Jan-19 D I Q G M
LU2BB    14074.0 ZR6CV     + FT8 Amsat LU Award      2040z 2021-Jan-19 D I Q G M
EA7FDR    14076.0 K0CEF     + FT8              2040z 2021-Jan-19 D I Q G M
PY1JR    14015.9 CO2AN     CW               2039z 2021-Jan-19 D I Q G M
W8EOG    14187.9 VK4SX     +                2038z 2021-Jan-19 D I Q G M
IZ7GIT    14074.0 EL2BG     + FT8 JN80pk -: IJ46pi     2036z 2021-Jan-19 D I Q G M
NU1O     14220.0 PY1CG     +                2036z 2021-Jan-19 D I Q G M
PD1RVD    14075.0 PT2CSM     +                2034z 2021-Jan-19 D I Q G M
LU5AG    14074.0 EA4GIG     FT8 Amsat LU Award CQ      2033z 2021-Jan-19 D I Q G M
K9GLM    14281.0 WM9X      POTA K-0557           2033z 2021-Jan-19 D I Q G M
LU5AG    14074.0 E4GIG     FT8 Amsat LU Award CQ      2033z 2021-Jan-19 D I Q G M
DL7IG    14200.0 PY2HP                     2032z 2021-Jan-19 D I Q G M
PD1RVD    14075.8 PY4CCL     +                2032z 2021-Jan-19 D I Q G M
HI7OT    14200.0 HI7AMB     73S               2031z 2021-Jan-19 D I Q G M
MI0BHX    14200.0 PY2HP     Thanks for 59 QSO        2031z 2021-Jan-19 D I Q G M
IU7CYO    14200.0 PY2HP     tnx 5/9             2027z 2021-Jan-19 D I Q G M
PY4RP    14210.0 AJ1G      USB               2026z 2021-Jan-19 D I Q G M
IZ0INT    14200.0 PY2HP     very nice qso 73? lucas     2025z 2021-Jan-19 D I Q G M
LU4AAO    14074.0 LU7AA     FT8 Amsat Argentina Award    2023z 2021-Jan-19 D I Q G M
PA3ANF    14074.0 PJ2SM     + TU   FT8          2021z 2021-Jan-19 D I Q G M
PY4RP    14210.0 KK4KHC     USB               2021z 2021-Jan-19 D I Q G M
DL7IG    14225.0 LU5FC                     2020z 2021-Jan-19 D I Q G M
W3LPL    14008.0 FK8IK     + Heard in NJ          2019z 2021-Jan-19 D I Q G M
PD1RVD    14074.5 LU7DIR                     2019z 2021-Jan-19 D I Q G M
PD1RVD    14075.0 PY2SAO                     2017z 2021-Jan-19 D I Q G M
VE3XNS    14286.0 W5JCC     + POTA K-4416 POTA K-6584    2013z 2021-Jan-19 D I Q G M
NU1O     14225.0 ZS6BAF                     2012z 2021-Jan-19 D I Q G M
F4GDO    14225.0 LU5FC                     2012z 2021-Jan-19 D I Q G M
F4GDO    14205.0 LU9MYB                     2009z 2021-Jan-19 D I Q G M
EA2EJO    14225.0 LU5FC     Cq cq cq            2009z 2021-Jan-19 D I Q G M
DD2VO    14200.0 PY2HP     Lucas HNY 59+          2008z 2021-Jan-19 D I Q G M
F4GDO    14200.0 PY2HP                     2006z 2021-Jan-19 D I Q G M
DD2VO    14205.0 LU9MBY     jorge 59++ HNY         2005z 2021-Jan-19 D I Q G M
W3LPL    14020.0 FS5GL     Heard in OH and KY       2005z 2021-Jan-19 D I Q G M
PY2HP    14200.0 D44PM     +                2003z 2021-Jan-19 D I Q G M
EA2EJO    14200.0 PY2HP     Cq cq dx            2003z 2021-Jan-19 D I Q G M
WD9IGY    14015.1 OA1F      +                2001z 2021-Jan-19 D I Q G M
IU7BQQ    14195.0 KE5EE     Tnx sten 73           2000z 2021-Jan-19 D I Q G M
N1LID    14081.8 J73ESL     IOTA NA-101           1959z 2021-Jan-19 D I Q G M
EA3FNO    14074.0 KC1NYY     + Ft8 tnx. 73          1959z 2021-Jan-19 D I Q G M
W6MVT    14345.0 K5KUA     POTA              1959z 2021-Jan-19 D I Q G M
LU2BB    14074.0 HB9HVG     + FT8 Amsat LU Award      1958z 2021-Jan-19 D I Q G M
K4DZR    14015.0 OA1F      +                1957z 2021-Jan-19 D I Q G M
PY1CG    14195.0 KE5EE     USB               1956z 2021-Jan-19 D I Q G M
LU2BB    14074.0 F5PIO     FT8 Amsat LU Award       1956z 2021-Jan-19 D I Q G M
IU1NKS    14205.0 LU9MBY     73 renato cairo m.       1955z 2021-Jan-19 D I Q G M
LU2BB    14074.0 CO8MGY     + FT8 Amsat LU Award      1954z 2021-Jan-19 D I Q G M
LU2BB    14074.0 PY4SM     FT8 Amsat LU Award       1953z 2021-Jan-19 D I Q G M
LU2BB    14074.0 DL5ZBA     + FT8 Amsat LU Award      1951z 2021-Jan-19 D I Q G M
IU1NKS    14205.0 LU9MBY     73 renato cairo m. muy forte  1950z 2021-Jan-19 D I Q G M
W6LEN    14063.0 N8EU      KFF-0683            1950z 2021-Jan-19 D I Q G M
EA5HJV    14205.0 LU9MBY                     1949z 2021-Jan-19 D I Q G M
VE1CSM    14225.0 ZS6BAF                     1948z 2021-Jan-19 D I Q G M
EA5HJV    14172.0 VE6CQ     nice signal in murcia      1940z 2021-Jan-19 D I Q G M
W6LEN    14049.0 KB3WAV     + KFF-1589           1936z 2021-Jan-19 D I Q G M
PY1CG    14222.5 PR7CPK     USB               1932z 2021-Jan-19 D I Q G M
W2KV     14197.0 S79KW     + CQn              1932z 2021-Jan-19 D I Q G M
ON6ZK    14222.5 PR7CPK     Ed , 82 years old DXman     1931z 2021-Jan-19 D I Q G M
PY1JR    14222.5 PR7CPK     cq dx USB            1930z 2021-Jan-19 D I Q G M
W6LEN    14043.0 WM6Y      + KFF-4745 has never uploaded 1929z 2021-Jan-19 D I Q G M