PA1APW    5358.5 G7RVH     FT-8              1645z 2020-Jul-06 D I Q G M
PA1APW    5358.5 SQ4MIK     + FT-8             1640z 2020-Jul-06 D I Q G M
ON6ZQ     5354.5 F5LKW/P    + SOTA activation F/AM-611   1452z 2020-Jul-06 D I Q G M
F5IUZ     5354.5 F5LKW/P    + SOTA F/AM-319         0719z 2020-Jul-06 D I Q G M
ON6ZQ     5354.5 F5LKW/P    + SOTA activation F/AM-319   0714z 2020-Jul-06 D I Q G M
DL5MAM    5362.0 ZL4OL     + tnx              0522z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2CC     5362.8 XE2CQ     + big sig in ZL         0503z 2020-Jul-06 D I Q G M
IK2EKO    5362.0 ZL4OL     + JT9 TNX QSO          0503z 2020-Jul-06 D I Q G M
IK2EKO    5362.0 ZL2BH     + JT9 TNX QSO          0502z 2020-Jul-06 D I Q G M
F5NZ     5362.0 ZL2CC     + tu Mike 73 !         0502z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2CC     5362.8 F5RRS     +                0501z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2CC     5362.1 EA1DFP                     0500z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2CC     5362.1 F5NZ      tu jacques           0456z 2020-Jul-06 D I Q G M
PG0DX     5362.0 ZL2CC     + 1250Hz mr Mike -17dB cq odd 1 0454z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2CC     5362.1 PG0DX                     0453z 2020-Jul-06 D I Q G M
PG0DX     5362.0 ZL2JO     1000Hz mr Neil CQ odd 15.45 -  0447z 2020-Jul-06 D I Q G M
IK2EKO    5362.0 ZL4OL     + TNX QSO MIKE...73/CIAO    0426z 2020-Jul-06 D I Q G M
PG0DX     5362.0 ZL4OL     + 800Hz mr Mike CQ odd 15.45 -1 0424z 2020-Jul-06 D I Q G M
PG0DX     5362.0 ZL2BH     + 900Hz mr John CQ odd 15.45 -1 0421z 2020-Jul-06 D I Q G M
IK2EKO    5362.0 ZL2BH     + TNX QSO JOHN...73/CIAO    0421z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2XX     5362.1 YO9HP     + gud sigs in ZL Alex      0405z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2XX     5362.8 ZL2JO                     0401z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2XX     5362.8 ZL2BH     +                0401z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2XX     5362.8 IK2EKO     +                0400z 2020-Jul-06 D I Q G M
ZL2XX     5362.8 SM0BRF     gud sigs -13 in ZL Roland    0359z 2020-Jul-06 D I Q G M